بدین وسیله به اطلاع عمومی می رساند مرکز اینترنت پارسیان تحت حمایت مادی و معنوی شرکت نوین ارتباطات پارس به عنوان بخشی از خانواده صنعت IT از خرداد ماه سال 1397 با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات در ...
۱ خرداد ۱۳۹۷ بیشتر