مرکز اینترنت پارسیان در نظر دارد پیرو راه اندازی سیستم مدیریت پورسانت عاملین فروش، جهت توسعه خدمت رسانی به کارفرمایان گرامی از میان داوطلبین مستعد و متعهد، ضمن برخورداری از حمایت مادی و ...
۲۱ دی ۱۳۹۷ بیشتر