خدمات اپراتوری ماهیانه پاره وقت استاندارد

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 2 ساعت در روز، در وقت اداری شنبه تا چهارشنبه مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
خدمات اپراتوری ماهیانه نیمه وقت استاندارد

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 4 ساعت در روز، در وقت اداری شنبه تا چهارشنبه مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
خدمات اپراتوری ماهیانه تمام وقت استاندارد

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 8 ساعت در روز، در وقت اداری شنبه تا چهارشنبه مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
خدمات اپراتوری ماهیانه پاره وقت ویژه

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 2 ساعت در شبانه روز (حتی خارج از وقت اداری) مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
خدمات اپراتوری ماهیانه نیمه وقت ویژه

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 4 ساعت در شبانه روز (حتی خارج از وقت اداری) مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
خدمات اپراتوری ماهیانه تمام وقت ویژه

» لطفا دسترسی مدیریت را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

 • ارائه هرگونه خدمات اپراتوری آنلاین نوع خدمات
 • 8 ساعت در شبانه روز (حتی خارج از وقت اداری) مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ملاقات مجازی و تیکت راههای ارتباطی
 • یک اپراتور آنلاین برای هر مشتری و هر پروژه اختصاصی
ثبت نام و اخذ تاییدیه پستی، نماد اعتماد و ساماندهی

ثبت نام و اخذ تاییدیه سامانه اعتبارسنجی نشانی و اقدام به صدور مجوزهای نماد اعتماد الکترونیکی و ساماندهی پایگاههای اینترنتی به همراه پیگیری فرآیندهای اداری و مکاتبات مربوطه و نهایتا صدور و درج نشان مربوطه در وب سایت کارفرما
1» مدت زمان ارائه خدمات فوق حداقل 14 روز کاری و حداکثر آن بسته به فرآیندهای اداری مربوطه می باشد.
2» پیش نیاز ارائه این خدمات یک وب سایت تجاری فعال بر روی اینترنت می باشد.
3» لطفا آدرس و کدپستی به همراه دسترسی سیستم مدیریت محتوا را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ثبت نام و اخذ درگاه پرداخت آنلاین مستقیم بانکی

ثبت نام و اخذ درگاه پرداخت آنلاین، قابل اتصال به کلیه بانکهای کشور به همراه پیگیری فرآیندهای اداری و مکاتبات مربوطه و نهایتا صدور و اتصال به ماژول پرداخت آنلاین وب سایت کارفرما
1» مدت زمان ارائه خدمات فوق حداقل 7 روز کاری و حداکثر آن بسته به فرآیندهای اداری مربوطه می باشد.
2» پیش نیاز ارائه این خدمات یک وب سایت فعال بر روی اینترنت به همراه ماژول پرداخت آنلاین و نشان اینماد می باشد.
3» لطفا آدرس، کد پستی، اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در بخش توضیحات سفارش ارسال فرمایید.

ثبت نام و اخذ درگاه پرداخت آنلاین شرکت زرین پال

ثبت نام و اخذ درگاه پرداخت آنلاین شرکت زرین پال، قابل اتصال به کلیه بانکهای کشور به همراه پیگیری فرآیندهای اداری و مکاتبات مربوطه و نهایتا صدور و اتصال به ماژول پرداخت آنلاین وب سایت کارفرما
1» مدت زمان ارائه خدمات فوق حداقل 7 روز کاری و حداکثر آن بسته به فرآیندهای اداری مربوطه می باشد.
2» پیش نیاز ارائه این خدمات یک وب سایت فعال بر روی اینترنت به همراه ماژول پرداخت آنلاین می باشد.
3» لطفا آدرس، کد پستی، اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در بخش توضیحات سفارش ارسال فرمایید.

ثبت نام و اتصال فروشگاه اینترنتی به سرویس ارسال مراسلات الوپیک

ثبت نام و اتصال سرویس ارسال مراسلات شرکت الوپیک به ماژول ماژول مدیریت حمل و نقل
وب سایت کارفرما.
1» مدت زمان ارائه خدمات فوق حداقل 7 روز کاری و حداکثر آن بسته به فرآیندهای اداری مربوطه می باشد.
2» پیش نیاز ارائه این خدمات یک وب سایت فعال بر روی اینترنت به همراه ماژول فروشگاه آنلاین می باشد.
3» لطفا آدرس، کد پستی، اسکن صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در بخش توضیحات سفارش ارسال فرمایید.