لیست تعرفه سرویسهای سرور مجازی (VPS) ایران

IR_VPS_2GB
 • 1 Core (2GHz) + 1 Threads - 15MB Cache CPU
 • 2GB DDR3 RAM
 • 60GB SATA3 Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ایران (برج میلاد) دیتاسنتر
 • به انتخاب مشتری سیستم عامل
 • رایگان هزینه نصب و راه اندازی
 • 99% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
IR_VPS_4GB
 • 1 Core (2GHz) + 2 Threads - 15MB Cache CPU
 • 4GB DDR3 RAM
 • 80GB SATA3 Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ایران (برج میلاد) دیتاسنتر
 • به انتخاب مشتری سیستم عامل
 • رایگان هزینه نصب و راه اندازی
 • 99% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
IR_VPS_6GB
 • 2 Core (2GHz) + 1 Threads - 15MB Cache CPU
 • 6GB DDR3 RAM
 • 100GB SATA3 Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ایران (برج میلاد) دیتاسنتر
 • به انتخاب مشتری سیستم عامل
 • رایگان هزینه نصب و راه اندازی
 • 99% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
IR_VPS_8GB
 • 2 Core (2GHz) + 2 Threads - 15MB Cache CPU
 • 8GB DDR3 RAM
 • 120GB SATA3 Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ایران (برج میلاد) دیتاسنتر
 • به انتخاب مشتری سیستم عامل
 • رایگان هزینه نصب و راه اندازی
 • 99% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض