لیست تعرفه سرویسهای سرور مجازی (VPS) بین المللی

INT_VPS_2GB
 • 1 Core (4.2GHz) + 1 Threads - 8MB Cache CPU
 • 2GB DDR4 ECC RAM
 • 20GB SSD NVME Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s اختصاصی پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • Hetzner (کشور فنلاند) دیتاسنتر
 • به انتخاب کارفرما سیستم عامل
 • 99.9% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
INT_VPS_4GB
 • 1 Core (4.2GHz) + 2 Threads - 8MB Cache CPU
 • 4GB DDR4 ECC RAM
 • 40GB SSD NVME Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s اختصاصی پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • Hetzner (کشور فنلاند) دیتاسنتر
 • به انتخاب کارفرما سیستم عامل
 • 99.9% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
INT_VPS_6GB
 • 2 Core (4.2GHz) + 1 Threads - 8MB Cache CPU
 • 6GB DDR4 ECC RAM
 • 60GB SSD NVME Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s اختصاصی پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • Hetzner (کشور فنلاند) دیتاسنتر
 • به انتخاب کارفرما سیستم عامل
 • 99.9% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض
INT_VPS_8GB
 • 2 Core (4.2GHz) + 2 Threads - 8MB Cache CPU
 • 8GB DDR4 ECC RAM
 • 80GB SSD NVME Storage
 • ا عدد اختصاصی IP
 • 100Mb/s اختصاصی پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • Hetzner (کشور فنلاند) دیتاسنتر
 • به انتخاب کارفرما سیستم عامل
 • 99.9% ضمانت پایداری
 • 24 ساعت ضمانت بازگشت وجه
 • استاندارد خدمات پشتیبانی پیش فرض