تبلیغات کلیکی (PPC)

پلن A تبلیغات کلیکی گوگل

1000 درهم
» با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • 20% (بابت تبدیل، حواله و مدیریت اکانت) کارمزد
 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • 4 ساعت کاری تحویل اکانت
پلن B تبلیغات کلیکی گوگل

2000 درهم
» با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • 20% (بابت تبدیل، حواله و مدیریت اکانت) کارمزد
 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • 4 ساعت کاری تحویل اکانت
پلن C تبلیغات کلیکی گوگل

10000 درهم
» با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • 20% (بابت تبدیل، حواله و مدیریت اکانت) کارمزد
 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • 4 ساعت کاری تحویل اکانت
پلن D تبلیغات کلیکی گوگل

شارژ به میزان دلخواه
» با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • 20% (بابت تبدیل، حواله و مدیریت اکانت) کارمزد
 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • 4 ساعت کاری تحویل اکانت