پکیج کامل تولید محتوای فارسی

تولید محتوای فارسی به طول 1000 کلمه (شامل خدمات ترجمه متون انگلیسی به فارسی + ویراستاری و تایپ)
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ترجمه متون انگلیسی به فارسی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسی به طول 1000 کلمه
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ترجمه متون فارسی به انگلیسی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون عمومی فارسی به انگلیسی به طول 1000 کلمه
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ویراستاری متون فارسی

خدمات ویراستاری ادبی، املایی و نگارشی متون فارسی به طول 1000 کلمه مفید
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 2 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

تایپ متون فارسی

خدمات تایپ متون فارسی به طول 1000 کلمه مفید
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 2 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.