ترجمه متون انگلیسی به فارسی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون نیمه تخصصی انگلیسی به فارسی به طول 1000 کلمه
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

بازنویسی محتوای فارسی

خدمات تولید محتوای فارسی به صورت خلاصه نویسی یا دگر نویسی از منابع فارسی به طول 1000 کلمه مفید
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ویراستاری متون فارسی

خدمات ویراستاری ادبی و نگارشی متون فارسی به طول 1000 کلمه مفید
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 2 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

تایپ متون فارسی

خدمات تایپ متون فارسی به طول 1000 کلمه مفید
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 2 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.