خدمات تحقیق و تولید محتوای فارسی

خدمات تحقیق و تولید محتوای فارسی به طول 300 کلمه مفید
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ترجمه متون انگلیسی به فارسی عمومی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسی به طول 300 کلمه مفید
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ترجمه متون انگلیسی به فارسی تخصصی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی به طول 300 کلمه مفید
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

طراحی ویدیوی تبلیغاتی در سبک موشن گرافیک

طراحی هر ثانیه ویدیوی تبلیغاتی در سبک موشن گرافیک به همراه صداگذاری
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ساخت ویدیوی تبلیغاتی در سبک فیلم برداری

ساخت هر ثانیه ویدیوی تبلیغاتی در سبک فیلم برداری به همراه میکس، مونتاژ و آهنگ گذاری
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.