پلن A تبلیغات کلیکی گوگل

100 درهم معادل 55 دلار
1»با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • 0.1 درهم شروع هزینه کلیک از
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان هزینه هربار نمایش
 • 1 ساعت کاری تحویل اکانت
 • بلافاصله پس از پرداخت شارژ اکانت
 • رایگان هزینه ایجاد کمپین اولیه
 • دارد پروموشن کد تا سقف 450 درهم
 • ندارد کد تخفیف
پلن B تبلیغات کلیکی گوگل

500 درهم معادل 136 دلار + ۱٪ شارژ بیشتر
1»با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • 0.1 درهم شروع هزینه کلیک از
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان هزینه هربار نمایش
 • 1 ساعت کاری تحویل اکانت
 • بلافاصله پس از پرداخت شارژ اکانت
 • رایگان هزینه ساخت کمپین اولیه
 • دارد پروموشن کد تا سقف 450 درهم
 • 1% شارژ بیشتر کد تخفیف
پلن C تبلیغات کلیکی گوگل

1,000 درهم معادل 272 دلار + ۲درصد شارژ بیشتر
1»با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • 0.1 درهم شروع هزینه کلیک از
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان هزینه هربار نمایش
 • 1 ساعت کاری تحویل اکانت
 • بلافاصله پس از پرداخت شارژ اکانت
 • رایگان هزینه ایجاد کمپین اولیه
 • دارد پروموشن کد تا سقف 450 درهم
 • 2% شارژ بیشتر کد تخفیف
پلن D تبلیغات کلیکی گوگل

3,000 درهم معادل 544 دلار + ۴٪ شارژ بیشتر
1»با توجه به تغییر نرخ ارز لطفا به صورت تلفنی نسبت به استعلام قیمت اقدام بفرمایید.

 • دارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
 • 0.1 درهم شروع هزینه کلیک از
 • نامحدود کلمات کلیدی
 • دارد پشتیبانی از گوگل فارسی
 • رایگان هزینه هربار نمایش
 • 1 ساعت کاری تحویل اکانت
 • بلافاصله پس از پرداخت شارژ اکانت
 • رایگان هزینه ایجاد کمپین اولیه
 • دارد پروموشن کد تا سقف 450 درهم
 • 4% شارژ بیشتر کد تخفیف