خدمات پشتیبانی استاندارد
 • ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش نوع خدمات
 • کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد شامل
 • یک سال شمسی مدت زمان ارائه
 • تیکت (سیستم مکاتبات آنلاین با کارشناسان شرکت) راههای ارتباطی
 • در ساعات اداری (8 الی 14 روزهای غیر تعطیل) ساعات پاسخگویی
 • نهایتا 4 ساعت کاری زمان رسیدگی
 • دسترسی هاست حتما در بخش توضیحات سفارش اعلام گردد. توجه
خدمات پشتیبانی حرفه ای
 • ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش نوع خدمات
 • کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد شامل
 • یک سال شمسی مدت زمان ارائه
 • تیکت (سیستم مکاتبات آنلاین با کارشناسان شرکت) راههای ارتباطی
 • 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته ساعات پاسخگویی
 • نهایتا 3 ساعت کاری زمان رسیدگی
 • دسترسی هاست حتما در بخش توضیحات سفارش اعلام گردد. توجه
خدمات پشتیبانی اختصاصی
 • ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش نوع خدمات
 • کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد شامل
 • یک سال شمسی مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل، تیکت راههای ارتباطی
 • در ساعات اداری (8 الی 14 روزهای غیر تعطیل) ساعات پاسخگویی
 • نهایتا 2 ساعت کاری زمان رسیدگی
 • دسترسی هاست حتما در بخش توضیحات سفارش اعلام گردد. توجه
خدمات پشتیبانی ویژه
 • ارائه هرگونه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش نوع خدمات
 • کلیه محصولات و خدمات تهیه شده از کانون تبلیغات پاسارگاد شامل
 • یک سال شمسی مدت زمان ارائه
 • تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل، تیکت راههای ارتباطی
 • 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته ساعات پاسخگویی
 • نهایتا 1 ساعت کاری (با اولویت بسیار بالا) زمان رسیدگی
 • دسترسی هاست حتما در بخش توضیحات سفارش اعلام گردد. توجه